Financial Planning Software

Persoonlijke financiële planning software die diepgaande onderbouwde analyse mogelijk maakt dankzij:

  • Zeer uitgebreide rekenmotor
  • Integratie met de successiecalculator
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden op maat, integraal of per deeldomein

Bent u benieuwd hoe de Financial Planning Software u kan helpen als adviseur?

Steeds meer particulieren vragen om een gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen is niet enkel vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen vereist maar ook een eenvoudige, krachtige en efficiënte berekenings- en rapportagetool is noodzakelijk. Uw kennis gekoppeld aan onze software maakt het mogelijk om alle complexe berekeningen eenvoudig, snel en correct te berekenen en te rapporteren aan uw cliënt. Verlies niet nodeloos tijd aan het genereren van grafieken, inschuiven van tabellen, het verwerken van spreadsheets… de tool doet dit voor u zodat u meer tijd heeft voor de client en zijn dossier, vragen en bezorgdheden.

Argeus Visual Financial Planning Software

Financial Health Scan

  • Basisinventaris opmaken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de cliënt
  • Kritische analyse maken van de vermogens- en cashflowsituatie: risico, liquiditeit en solvabiliteit

Financial Health Plan

  • Samenhangend toekomstplan uitwerken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit en successieregelingen
  • Particulier bijstaan en adviseren om de vooropgestelde doelstelling te realiseren, uitgaande van het toekomstplan

Prijzen

Financial Health Scan

Financial Health Plan

€1500 /jaar
per gebruiker

€100 /jaar
per actief dossier
Online toegang
Veilige cloudopslag
Up-to-date sociale en fiscale wetgeving
Inventarisatie van het dossier
in kaart brengen van de huidige situatie
1 rapport met objectief overzicht van alle deeldomeinen
Gratis Q&A webinar
Gratis trial

Financial Health Plan

€3000 /jaar
per gebruiker

€200 /jaar
per actief dossier
incl. alle features van Financial Health Scan
Online toegang
Veilige cloudopslag
Up-to-date sociale en fiscale wetgeving
Persoonlijk financieel toekomstplan
Uitgebreide analyse modules:
  • Pensionering
  • Risico invaliditeit
  • Risico overlijden
Ondersteuning berekeningen optimalisaties
Rapportage (integraal en per deelmodule)
Gratis Q&A webinar
Gratis trial

Wenst u bijkomende informatie? U mag ons altijd vrijblijvend contacteren.